Tranh Tô Màu Khủng Long 50+ Trang PDF Siêu Đẹp Dành Cho Bé

18,000

Tranh tô màu khủng long siêu nét dành cho các bé thoả sức sáng tạo.

Sản phẩm gồm 1 sách PDF kích thước A4 bạn có thể tải ngay sau khi thanh toán.

Chú ý: Đây là. bản download (file PDF) để bạn có thể in ra, không phải là quyển sách tô màu in sẵn.

Tất cả các ảnh cỡ A4, phông dọc.

Sản phẩm của bạn sẽ không có watermark.

Các loại khủng long:

T-Rex

Apatosaurus
Triceratops
Spinosaurus
Troodon
Stegosaurus
Ankylosaurus
Dilophosaurus
Coelophysis
Compsognathus
Parasaurolophus
Pteranodon
Quetzalcoatlus
Tupandactylus